Hyper Turbo X

PL

Hyper Turbo-X - maksymalna szybkość o najwyższej precyzji

HTX to wysokiej wydajności obrabiarka laserowa 2D do wykrojów precyzyjnych zaprojektowana specjalnie dla małych i średnich partii produkcyjnych. Koncepcja ruchomego stołu zapewnia ponadto wyśmienity dostęp do gotowych wyrobów z 3 stron.  HYPER TURBO-X posiada tradycyjne zalety modelu bazowego SUPER TURBO X: Niezwykła łatwość obsługi, ciecie laserowe różnorodnych materiałów oraz grubości blachy przy jednorazowym uzbrojeniu maszyny oraz obróbka cechująca się wysoką precyzją przy minimalnej powierzchni zabudowy. Zastosowanie hybrydowych silników liniowych pozwala na jeszcze wyższą dokładność obróbki przy dużych prędkościach. Naturalnie również i w modelu Hyper Turbo X wykorzystano zasadę stałej długości strumienia.  Ponadto liczne funkcje inteligentne pozwalają nawet niedoświadczonym operatorom na realizację cięcia laserowego przy wysokiej dokładności i efektywności.

Seria HTX stanowią niezwykle kompaktowe maszyny wyposażone we wszystkie komponenty na jednym korpusie.  Dzięki temu ogranicza się do minimum drgania, osiągając maksymalną dokładność produkcji.

Różnorodność funkcji automatycznych pozwala nawet niedoświadczonym operatorom na uzyskanie optymalnej produktywności i jakości.

Pierwsza obrabiarka CNC tego rodzaju na świecie  - sterowanie o najwyższej prędkości analizuje wszystkie ruchy

MAZATROL PRE VIEW - inteligentny system sterowania hybrydowymi silnikami liniowymi

Tradycyjne koncepcje sterowania opierają się na systemie „Feedback“, w którym to z chwilą wzrostu prędkości cięcia, spada jego dokładność. Problemy związane z systemem „Feedback":  niekoniecznie zupełnie okrągłe formy, nieostre krawędzie na skutek oddziaływania wysokich temperatur, wypalanie cienkich galwanizowanych blach oraz innych materiałów.

Firma Yamazaki Mazak opracowała technologię oprogramowania bazującą na nowej teorii read-ahead.

Prędkość i przyspieszenie cięcia wyliczane automatycznie są przez program dla każdego punktu osobno. Optymalna prędkość i wymagana wydajność obliczane są z wyprzedzeniem dla kolejnego punktu cięcia. To system CNC najnowszej generacji, który umożliwia osiągniecie maksymalnych prędkości i precyzyjnych efektów cięcia.

Innowacyjne funkcje Hyper Turbo X:

 • Ochrona przed błędami w trakcie wycinania
 • Ostrzeżenie przed błędami wycinania
 • Ponowny rozruch po awarii wycinania

Dzięki tym funkcjom zapobiega się przestojom na wypadek awarii, jeszcze zanim się pojawią, umożliwiając wielogodzinną eksploatację. Jak tylko obrabiarka wyemituje ostrzeżenie, w krótkim czasie uruchamiana jest ona ponownie, aby uniknąć bezproduktywnych pustych przebiegów.

Na maszynie mogą być obrabiane następujące formaty arkuszy:

Format wielkogabarytowy: 3000mm × 1500mm

Inteligentna wymiana głowic tnących

Do 6 głowic tnących (np. głowica do cięcia laserowego, głowica do grawerowania, do rozłupywania) może być pozycjonowana w magazynie głowic tnących. 
Automatyczna wymiana głowic trwa ok. 20 sek. co redukuje do minimum czas zbrojenia

Inteligentna zmiana dysz

Magazyn dysz (10 dysz tnących) w ramach programu pozycjonuje w pełni automatycznie opcjonalną dyszę w głowicy.
Automatyczna zmiana dyszy trwa ok. 20 sek. co redukuje do minimum czas zbrojenia

Inteligentna kontrola dysz 

Dysze sprawdzane są w pełni automatycznie pod kątem uszkodzeń, a w razie potrzeby automatycznie czyszczone i wymieniane.

Inteligentne nakłuwanie 

Nakłuwanie odbywa się w ramach układu ruchomego i jest nadzorowane czujnikami. 

Inteligentna kontrola błędów cięcia

Proces cięcia jest stale nadzorowany a posuwy są regulowane automatycznie celem uniknięcia przerywania strumienia.

Inteligentne automatyczne rozpoznawanie zanieczyszczeń lusterek i soczewek

W razie potrzeby obrabiarka laserowa wymienia automatycznie głowicę na inną z tą soczewką aby zapobiec niepotrzebnym przestojom. Operator może potem w trakcie eksploatacji obrabiarki czyścić zanieczyszczone soczewki.

Inteligentna kompensacja długości strumienia

Strumień lasera jest utrzymywany w sposób trwały za pomocą osi U na tej samej długości, aby przy minimalnej wydajności utrzymać maksymalną stałą jakość we wszystkich punktach tablicy. 

Inteligentny system optymalizacji długości strumienia lasera

Dzięki zastosowaniu dodatkowej osi U (kompensacji długości strumienia) strumień lasera utrzymywany jest tak, by zapewnić stały punkt ogniskowej, a przez to te same warunki cięcia w każdym miejscu blachy.

Inteligentny pomiar & ustawienia punktu ogniskowej

Po wyczyszczeniu soczewki tnącej maszyna ustawia automatycznie referencyjną ogniskową.

Inteligentny system CNC do ochrony przed poruszeniem (Read-Ahead)

Sterowanie dostosowuje parametry cięcia do danego konturu. To pozwala na uniknięcie wypalania ostrych krawędzi na skutek przegrzania.

Inteligentne silniki liniowe (osi X1, X2, Y, Z, & U) najnowszej generacji

Hyper Turbo X to pierwsza obrabiarka laserowa napędzana na wszystkich osiach za pomocą silników liniowych. Bezdotykowa obsługa wymaga minimalnej konserwacji i zapewnia najwyższą precyzję i najwyższe parametry przyspieszenia.
Silniki liniowe są umieszczone w hermetycznej obudowie i maksymalnie zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych (zanieczyszczenia, pyły). 

Nawet niedoświadczony operator może dzięki zoptymalizowanym warunkom cięcia poddawać automatycznej obróbce wszelkie możliwe materiały, od cienki po grube, z galwanizowanymi włącznie, a to dzięki różnorodności funkcji inteligentnych obrabiarki laserowej 2D serii  Hyper Turbo X.

 • Stół rolkowy dla ułatwienia rozmieszczania arkuszy i zapewnienia optymalnego dostępu
 • Automatyczny magazyn wymiany na 6 głowic
 • Automatyczny magazyn zmiany dysz
 • Sterowanie 64 bit Preview
 • Inteligentne funkcje
 • Oprogramowanie CAD / CAM
 • Przenośnik taśmowy elementów drobnych
 • Możliwość zastosowania automatyzacji - wszystkie obrabiarki laserowe Mazak standardowo posiadają modułową konstrukcję przewidzianą do obsługi w ramach automatyzacji. W każdej chwili mogą zostać rozszerzone o moduł automatyzacji.
 • Wyłącznie automatyczne - pozwalające w razie potrzeby na unieruchomienie i odłączenie obrabiarki laserowej.
 • Układ ssąco-filtrujący
 • Głowica płaska do pogłębiania naciętych otworów
 • Głowice do nacinania gwintów M3 - M10

 

Twoja osoba kontaktowa

Krystian Czarnecki
Kierownik Sprzedaży
Tel.: +48 (0) 606 460 900
kc@hs-maschinentechnik.de

Link do naszych używanych laserów

Pasujące oprogramowanie

Libellula [Cut]

Katalog produktów
Download PDF - 4,3MB