Obróbka rur / Obróbka profili

PL

Lasery do cięcia rur 2D, lasery do cięcia rur 3D - w pełni zautomatyzowane laserowe obrabiarki profilowe

Laserowe cięcie rur i profili

Te kompleksowe i elastyczne lasery do wycinania 3D rur okrągłych, czworokątnych, jak o profili C-,H-, I-, oraz L. Głowica tnąca 3D lasera do ciecia rur oraz symultanicznie sterowane szczęki napinające obrabiają - po jednokrotnych nastawach maszyny - w formie bezpośredniego wycinania kątów, fazowania oraz bardziej skomplikowanych form, jak połączenia pasowe. Maksymalna długość obrabianego elementu wynosi 8000 mm (opcjonalnie możliwa długość do 15000mm).

Dzięki nowoczesnemu sterowaniu 64-bit NC te wszystkie kompleksowe formy są prezentowane graficznie. Oprogramowanie formy Mazak typu FGCAM generuje szybko kod NC z rysunku 3D CAD, importuje dane lub sporządza rysunki i przeprowadza wstępną symulację cięcia.

Laser do ciecia rur 3D firmy Mazak Fabri Gear MkII 220 / 400
Najbardziej elastyczny laser do cięcia rur 3D dostępny na rynku

Twoja osoba kontaktowa

Krystian Czarnecki
Kierownik Sprzedaży
Tel.: +48 (0) 606 460 900
kc@hs-maschinentechnik.de

Link do naszych używanych laserów